Kỳ họp thứ hai HĐND xã Nam Thanh nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 05/08/2021

Ngày 5/8/2021 Kỳ họp thứ hai HĐND xã Nam Thanh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Media/99_NamThanh/FolderFunc/202108/Images/img-20210805-095356-20210805050745-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 137
Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 4 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác