BCH quân sự xã
  • Đặng Thành Tuyên

    Chức vụ:Chỉ huy trưởng quân sự

    SĐT: 0983362026

  • Bùi Văn Đoài

    Chức vụ:Phó chỉ huy trưởng QS

    SĐT: 0983450028

Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được củng cố. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng, Nhà nước và địa phương về bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, lực lượng vũ trang vững mạnh. Tổ chức phúc tra, rà soát nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ; sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, đăng ký phương tiện kỹ thuật hàng năm đạt kết quả. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được triển khai đồng bộ, hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân (Năm 2016 giao 10 thanh niên, năm 2017 giao 8 thanh niên, năm 2018 giao 6 thanh niên, năm 2019 giao 7 thanh niên, năm 2020 giao 4 thanh niên lên đường nhập ngũ), đảm bảo chất lượng, đúng luật. Công tác huấn luyện dân quân tự vệ, tham gia hội thao quân sự đạt kết quả. Công tác chính sách hậu phương quân đội được quan tâm thực hiện tốt; Quyết định 62 của Chính Phủ đã tiếp nhận và hoàn thiện 91 bộ hồ sơ; trong đó cấp trên đã chi cho 76 đồng chí, số còn lại tiếp tục đề nghị, thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ chính sách đối với công dân hỏa tuyến, đã tiếp nhận 34 bộ hồ sơ đã hoàn thiện 16 bộ hồ sơ xét duyệt đã nộp về Ban Quân sự huyện, Tiếp nhận hướng dẫn 124/HD-CT về việc tiếp tục giải quyết khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ ở campuchia, Lào và tuyến biên giới phía bắc, Hải đảo; Năm 2018 Tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã đảm bảo mục đích, yêu cầu kế hoạch đề ra.