Trạm y tế xã
  • Nguyễn Băng Kỳ

    Chức vụ:Trưởng trạm

    SĐT: 0989913589

  • Đoàn Thị Hiền

    Chức vụ:Phó Trưởng trạm

    SĐT: 0827.141.662

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Quan tâm đầu tư trang thiết bị trạm y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, đến nay trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn II. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được thực hiện có hiệu quả, công tác xã hội hóa về y tế được đẩy mạnh, mạng lưới cộng tác viên y tế Cơ sở thôn hoạt động tích cực. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em hàng năm đều giảm, năm 2019 còn 11,4% giảm 3% so với năm 2018. Trên địa bàn không có dịch bệnh xảy ra, không có tai biến trong điều trị. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng, hàng năm đều tổ chức tập huấn, kiểm tra, ký cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh, khám sức khỏe định kỳ cho chủ cơ sở và nhân viên chế biến thực phẩm. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được quan tâm, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,3%/năm; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 1,6%/năm, giảm 1,2% so với năm 2018.