Phòng địa chính - xây dựng
  • Nguyễn Văn Tuyên

    Chức vụ:Công chức ĐC, XD, GT, CT

    SĐT: 0936163789

  • Đặng Trung Triển

    Chức vụ:Công chức Địa chính, TNMT

    SĐT:

Công tác quản lý đô thị được chỉ đạo thường xuyên, từng bước đi vào nền nếp. Tập trung thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh về đảm bảo TTĐT, ATGT, VSMT. Tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh trên các tuyến Đường chính về quy chế quản lý Hành lang giao thông; phối hợp với công an xã thực hiện công tác trật tự hành lang giao thông trên các tuyến trục đường chính, đường giao thông trong thôn, khu dân cư. Xây dựng kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự trên địa bàn xã, tổ chức bóc gỡ quảng cáo rao vặt trên bờ tường, cột điện, khu công cộng. Thành lập 2 chốt đảm bảo TTĐT, ATGT, VSMT ở các khu vực trọng điểm. Xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất vỉa hè, xây dựng trái phép theo quy định.

Công tác quản lý đất đai có chuyển biến tích cực, từng bước được hiện đại hóa, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quản lý Tài nguyên, môi trường được đẩy mạnh, chủ động xử lý các vụ việc làm lấn, làm trái, xây dựng trái phép, lập kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2016 – 2020), đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 129 lô, diện tích 19.624,4m2, Tổng số tiền trúng đấu giá 5.851.032.500đồng

Khảo sát đo đạc làm hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho nhân dân, tổng số 950 hồ sơ; đã cấp 913 GCN,trong đó cấp thường xuyên 784 GCN trúng đấu giá 129 GCN;

 Tăng cường quản lý, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm về sử dụng đất đai, hành vi gây ô nhiễm môi trường. Lập biên bản xử lý 25 trường hợp vi phạm về sử dụng đất, trong đó, cưỡng chế tháo dỡ 5 trường hợp, báo cáo UBND huyện xử lý theo thẩm quyền 1 trường hợp. Tuyên truyền nhân dân phân loại rác thải từ đầu nguồn. Tổ chức dọn vệ sinh môi trường ở các khu vực công cộng. Tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt theo hướng cơ giới hóa.