Ủy Ban MTTQ xã
 • Bùi Tiến chinh

  Chức vụ:Chủ tịch

  SĐT: 0943.590.688

 • Tạ Văn Huyên

  Chức vụ:Phó chủ tịch

  SĐT: 0977.438.668

 • Nguyễn Trường Long

  Chức vụ:Phó chủ tịch

  SĐT: 0909362.957