Tuyên truyền
03/06/2023
Vào sáng ngày 29/5/2023 Đảng ủy - UBND xã Nam Thanh đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết số 03 - NQ/HU ngày 20/3/2023 của BCH Đảng bộ huyện và kế hoạch của UBND xã. Về dự hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ và 193 đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ đã về tham gia hội nghị đông đủ.
03/06/2023
Vào sáng ngày 29/5/2023 Đảng ủy - UBND xã Nam Thanh đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết số 03 - NQ/HU ngày 20/3/2023 của BCH Đảng bộ huyện và kế hoạch của UBND xã. Về dự hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ và 193 đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ đã về tham gia hội nghị đông đủ.
03/06/2023
Vào sáng ngày 29/5/2023 Đảng ủy - UBND xã Nam Thanh đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết số 03 - NQ/HU ngày 20/3/2023 của BCH Đảng bộ huyện và kế hoạch của UBND xã. Về dự hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ và 193 đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ đã về tham gia hội nghị đông đủ.
03/06/2023
Vào sáng ngày 29/5/2023 Đảng ủy - UBND xã Nam Thanh đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết số 03 - NQ/HU ngày 20/3/2023 của BCH Đảng bộ huyện và kế hoạch của UBND xã. Về dự hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ và 193 đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ đã về tham gia hội nghị đông đủ.
03/06/2023
Vào sáng ngày 29/5/2023 Đảng ủy - UBND xã Nam Thanh đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết số 03 - NQ/HU ngày 20/3/2023 của BCH Đảng bộ huyện và kế hoạch của UBND xã. Về dự hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ và 193 đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ đã về tham gia hội nghị đông đủ.
12/10/2022
Lễ Kỷ Niệm 92 năm ngày thành lập hội nông dân Việt Nam 14/10/1930 - 14/10/2022 Tổng kết công tác hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
12/10/2022
Lễ Kỷ Niệm 32 năm ngày quốc tế người cao tuổi 01/10/1991 - 01/10/2022 và tổng kết công tác hội năm 2022.
17/08/2022
Sáng ngày 15/8/2022 tại hội trường thôn Tiến Lợi đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ thôn Tiến Lợi nhiệm kỳ 2022 - 2025.
04/09/2021
hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh Covid - 19