Tin kinh tế
15/07/2021
Theo đề án của HTXDVNN từ ngày 10 đến 20/7/2021 toàn xã hiện nay bà con nhân dân đang tập trung cấy vụ mùa năm 2021, các Cánh đồng trong xã đang phủ mầu xanh, hứa hẹn cho 1 mùa bội thu năm năm 2021
23/06/2021
Đến ngày 15/6/2021 toàn xã đã thu hoạch 100% diện tích lúa Vụ chiêm xuân đầy thắng lợi ước tính khoảng từ 60 đến 65 tạ/ha của bà con nhân dân xã Nam Thanh,
08/05/2021
HTXDVNN xã đang chỉ đạo cho nhân dân phun phòng ngừa sâu cuấn lá đợt 1, đảm bảo cho cho vụ lúa chiêm xuân 2021 giàng thắng lợi
07/04/2021
ngày 20/3
30/09/2020
Hiện nay lúa đã gục toàn bộ cánh đồng mầu thôn Ái Quốc, xã Nam Thanh, đã hứa hẹn cho mùa màng bội thu dự kiến 250 đến 300 kg
29/09/2020
cánh đồng lúa thôn Việt hùng xã Nam Thanh
08/05/2020
Sáng ngày 8/5, UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về tình hình sản xuất, kinh doanh thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thời gian bị ảnh hưởng dịch Covid-19 và kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.