Tin tổng hợp
28/09/2021
Sáng ngày 25 tháng 9 năm 2021 BCH đảng ủy, HĐND, UBND xã tổ chức hội nghị tập huấn công vụ về đạo đức công chức cấp xã về giáng có thấy giáo trường chính trị Thái Bình về giảng trực tiếp
04/09/2021
Sáng ngày Tại phòng họp tấng 3 trụ sở làm việc UBND xã, Hội nghị trực tuyến về Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19, về dự có các đồng chí lãnh đạo địa phương, BCĐ xã
20/04/2021
Ngày 15/4/2021 Tại Phòng họp Tầng 3 trụ sở làm việc UBND xã UBMTTQ xã, UBBC xã đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3
05/03/2021
Hội nghị lấy ý kiến những người được giới thiệu ứng cử làm đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026
25/01/2021
Ngày 15/1/2021 HĐND xã Nam Thanh họp kỳ thứ 11 nhiệm kỳ 2016 - 2021
25/01/2021
Ngày 18/1/2021 UBND xã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trước trong và sau tết Tân Sửu về dự có các đồng chí trong Ban TV ĐU, MTTQ xã, TTHĐND, các ngành UBND xã, BT, Trưởng thôn trong xã
16/12/2020
Ngày 11/12/2020 UBND xã Nam Thanh tổ chức hội nghị kiểm điểm cán bộ công chức UBND xã năm 2020, chủ trì là đồng chí Nguyễn Đại Doanh chủ tịch UBND xã, về dự và chỉ đạo có đồng chí BÙi Huy Chương BT ĐU, CT HĐND xã, Đ/c Nguyễn Văn Huynh PBTĐU xá , các đồng chí cán bộ công chức ngành UBND xã đã về hội nghị đông đủ
25/11/2020
nGÀY 17/11/2020 Đơn vị thôn Ái Quốc Tổ chức Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQVN. Về dự có các đồng chí Lãnh Đạo Huyện ủy, UBMTTQ huyện, Lãnh đạo địa phương
11/11/2020
hôm nay ngày 11/11/2020 Hội người cao tuổi xã long trong tổ chức đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 2026
09/10/2020
Hôm nay 9/10/2020 BCH Hội nông dân xã Nam Thanh long tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội nông dân Viêt Nam về dự có các đồng chí lãnh đạo địa phương và BCH Hội xã