29/06/2021
Đại hội Hội chữ thập đỏ xã Nam Thanh nhiệm kỳ 2021 - 2026
29/06/2021
Kỳ họp thứ nhất HDDND xã Nam Thanh nhiệm kỳ 2021 - 2026
24/05/2021
Đúng 6g giờ 30 phút ngày 23/5/2021, 5 tổ bầu cử đã tiến hành Khai mạc bầu cử Đại Biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đến 19 giờ cùng ngày các đơn vị bầu đã đã kết thúc cuộc bổ phiếu tỷ lệ cử tri đi bầu toàn xã đạt 87,5%
14/05/2021
Sáng ngày 14/5/2021 đơn vị thôn Tiến Lợi tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND xã Nhiệm kỳ 2021 - 2026
14/05/2021
Chiều ngày 13/5/2021 Đơn vị thôn Việt Hùng Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND xã Nhiệm kỳ 2021 - 2026
07/05/2021
Ngày 7/5/2021 Tiểu Ban Trang trí Khánh tiết đã treo được 6 băng zôn ngang đường 3 tuyến trục của xã cổ động trực quan và 12 băng, 12 biển áp phích, 2 biển cổ động trực quan ở các điểm bầu cử trong xã Bầu cử Quốc Hội
06/05/2021
Hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026
16/12/2020
Ngày 12/12/2020 Thường trực HĐND xã đã tổ chức hội nghị thường trực để chuẩn bị cho kỳ họp được diễn ra vào trung tuần tháng 1/2021
25/11/2020
Hội đồng nhân dân họp kỳ bất thường