Chùa Thanh Châu
Ngày 02/03/2021

Chùa Thanh Châu xã Nam Thanh được xây dựng từ năm 1811

Chùa thanh Châu xã Nam Thanh được xây dựng năm 1811 trải qua 2 cuộc kháng chiến Chùa Thanh Châu là nơi hoạt động của cách mạng đối với các xã Khu Nam Tiến Hải nhưng năm 1954 đại tướng Văn Tiến Dũng đã về hoạt động và chiến đấu

Tin liên quan