Quốc phòng - An ninh
08/05/2021
Sáng ngày 7/5/2021 Đội liên ngành của Huyện, cùng với BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid 19 đã tập trung xử lý các trường hợp khi ra đường không đeo khẩu trang
11/04/2021
Ngày 10/4/2021 HỘi đồng nghĩa vụ quân sự xã Nam Thanh, Ban chỉ huy quân sự Tiền Hải tổ chức Đăng ký tuổi 17 năm 2021
07/04/2021
Ban QS Huyện Tiền hải, Ban Quân sự xã Nam Thanh Phối kết hợp chi trả trợ cấp cho Quân nhân dự bị động viên quý 3,4 năm 2020
03/03/2021
Ngày 3/3/2021 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Nam Thanh tiến đưa tân binh lên đường nhập ngũ
25/02/2021
Ngày 22/2/2021 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Nam Thanh Tổ chức Hội nghị gặp mặt tân binh trước khi lên đường nhập ngũ năm 2021, về dự có các đồng chí trong BTĐU, trưởng phó ban ngành, đoàn thể, BÍ thư, trưởng thôn và 12 đồng chí tân binh đã nhận lệnh sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2021, như vậy là năm 2021 đơn vị xã Nam Thanh đã hoàn thành số quân mà huyện giao chỉ tiêu
16/12/2020
Ngày 13 tháng 12 năm 2020 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã tổ chức đưa các thanh niên trong độ tuổi đi khám tuyển NVQS tại huyện toàn xã có 17 thanh niên, kết quả khám đã có 12/17 thanh niên đủ điểu kiện lên dường nhập ngũ năm 2021
02/12/2020
Ngày 28/11/2020 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Nam Thanh tổ chức khám sơ tuyển quân năm 2021 , toàn xã có 15 Nam Thanh niên đã nên khám sơ tuyển NVQS năm 2020
25/11/2020
Ngày 22 tháng 11 năm 2020 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Nam Thanh tổ chức hội nghị triển khai tuyển quân 2021