Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid 19 UBND xã đã tạm dừng đại hội TDTT lần thứ 8, và tất cả các hoạt động TDTT trên địa bàn xã kể từ ngày 5/5/2021
Ngày 08/05/2021

Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid 19 UBND xã đã tạm dừng đại hội TDTT lần thứ 8, và tất cả các hoạt động TDTT trên địa bàn xã kể từ ngày 5/5/2021

Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid 19 UBND xã đã tạm dừng đại hội TDTT lần thứ 8, và tất cả các hoạt động TDTT trên địa bàn xã kể từ ngày 5/5/2021


Tổng lượt xem bài viết là: 52
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác