Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại công ty may BÌnh Minh
Ngày 06/05/2021

Ngày 6/5/2021 đoàn kiểm tra liên ngành của UBND xã Nam Thanh Đã tại tại công ty may Bình Minh tại địa điểm thôn tiến lợi kiểm tra về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19

Tin liên quan