Khai mạc bầu cử Đại Biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 24/05/2021

Đúng 6g giờ 30 phút ngày 23/5/2021, 5 tổ bầu cử đã tiến hành Khai mạc bầu cử Đại Biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đến 19 giờ cùng ngày các đơn vị bầu đã đã kết thúc cuộc bổ phiếu tỷ lệ cử tri đi bầu toàn xã đạt 87,5%

Tin liên quan