Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND xã Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 14/05/2021

Chiều ngày 13/5/2021 Đơn vị thôn Việt Hùng Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND xã Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chiều ngày 13/5/2021 Đơn vị thôn Việt Hùng Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND xã Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Media/99_NamThanh/Images/202105/a-txct-vh-dong-20210514044815-e.jpg

 

Tin liên quan