Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND xã Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 14/05/2021

Sáng ngày 14/5/2021 đơn vị thôn Tiến Lợi tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND xã Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Media/99_NamThanh/Images/202105/a-txct-tien-loi-20210514045020-e.jpg

 

Tin liên quan