Hội nghị học tập nghị quyết và các chuyên đề của tỉnh
Ngày 26/05/2022

Hội nghị

BCH Đảng bộ, Thường trực HĐHN - UBND, UBMTTQVN, các ban ngành đoàn thể cùng với 125 đảng viên trong Đảng bộ xã Nam Thanh có mặt học tập Nghị quyết và các chuyên đề do tỉnh tổ chức

Media/99_NamThanh/FolderFunc/202205/Images/1-20220526040025-e.jpg
Media/99_NamThanh/FolderFunc/202205/Images/z3444072583088-d607f87ef12a42e0618b593c8dcf2feb-20220526040045-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 54
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác