Hội đồng nhân dân xã đang chuẩn bị cho kỳ tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện, HĐND tỉnh
Ngày 29/09/2020

MTTQ xã tổ chức xây dựng nội dung mời các đại biểu về dự

Media/99_NamThanh/Images/202009/z2092292188057-548950d3734046cd9c8cb39d3d7d88bd-20200929093606-e.jpg

 

Tin liên quan