Địa điểm tham quan Xã Nam Thanh
Ngày 18/05/2021

Nhân dịp đại lễ phật đản năm 2021 Tăng, Ni sư chùa trường khánh thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh Covid 19 không tổ chức đại lễ mà chỉ làm nhỏ để thuận lợi cho các phật tử về lễ phật, nhưng phải đảm bảo 5 k

Tin liên quan