Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ CHí Minh xã Nam Thanh, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Ngày 13/04/2022

Sáng 09 tháng 04 năm 2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nam Thanh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nam Thanh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Nam Thanh đã có bước phát triển toàn diện. Các phong trào, các cuộc vận động đều bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và ngày càng đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu hoạt động của đoàn viên thanh niên, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và Nhân dân xã Nam Thanh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Điểm nổi bật của Đoàn thanh niên xã Nam Thanh trong nhiệm kỳ qua là tổ chức các hoạt động xây dựng Đoàn vững mạnh. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn cho thanh niên tiên tiến và đội viên, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng 40 đoàn viên ưu tú cử đi học lớp cảm tình Đảng.
Với phương châm của Đại hội: Khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo và phát triển, tuổi trẻ xã Nam Thanh sẽ thực hiện hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu trọng tâm cùng các giải pháp trong nhiệm kỳ mới 2022 - 2027.

Media/99_NamThanh/FolderFunc/202204/Images/z3331151040862-1b8687cfb0c4beaf5d1a96edaac3b2d5-20220413102817-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 102
Tổng số điểm của bài viết là: 73 trong 22 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác