Chương trình giao lưu văn nghệ vui tết trung thu xã Nam Thanh năm 2022
Ngày 15/09/2022

- Căn cứ kế hoạch số 06 ngày 24/8/2022 KH/LN Huyện đoàn - Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tiền Hải. - Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng Ủy - HĐND - UBND xã Nam Thanh. BCH Đoàn xã long trọng tổ chức đêm giao lưu văn nghệ vui tết trung thu xã Nam Thanh năm 2022 với chủ đề:" Đêm Hội Trăng Rằm". - Về dự đêm giao lưu văn nghệ có đông chí Nguyễn Đại Doanh - TVĐU - Chủ tịch UBND xã, đồng chí Hoàng Văn Sức - Phó chủ tịch HĐND xã, đồng chí Bùi Tiến Chinh - Chủ tịch UBMTTQ xã, đồng chí Trần Văn Lâm - Phó chủ tịch UBND xã.

Media/99_NamThanh/FolderFunc/202209/Images/z3720532047549-5ea8383143083189526d382fa7ace55c-20220915093332-e.jpg
Media/99_NamThanh/FolderFunc/202209/Images/z3720531599848-f5c152887b1e8b8c890d1cd1e168c752-20220915093331-e.jpg
Media/99_NamThanh/FolderFunc/202209/Images/z3720489113863-39b1ccc08ffb63294ca3b4d81cd68fe6-20220915093331-e.jpg
Media/99_NamThanh/FolderFunc/202209/Images/z3720489068885-33f31af7d0cd9bb513d69917aea40cea-20220915093331-e.jpg
Media/99_NamThanh/FolderFunc/202209/Images/z3720488817093-eb6c342e2458da4649911781d3c319cd-20220915093331-e.jpg
Media/99_NamThanh/FolderFunc/202209/Images/z3720488808850-c85e80685096ca6bb2bb764840239224-20220915093331-e.jpg
Media/99_NamThanh/FolderFunc/202209/Images/z3719964009112-b850359cee0044d90c54b533d3d5bbdf-20220915093331-e.jpg
Media/99_NamThanh/FolderFunc/202209/Images/z3719963313677-c04ec37a9ea4cd78613f75eb23fd6510-20220915093331-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 27
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác