Tin tức sự kiện

Hội đồng nhân dân

Xem thêm
Chiều ngày 13/5/2021 Đơn vị thôn Việt Hùng Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND xã Nhiệm kỳ 2021 - 2026
14/05/2021
Ngày 7/5/2021 Tiểu Ban Trang trí Khánh tiết đã treo được 6 băng zôn ngang đường 3 tuyến trục của xã cổ động trực quan và 12 băng, 12 biển áp phích, 2 biển cổ động trực quan ở các điểm bầu cử trong xã Bầu cử Quốc Hội
07/05/2021
Hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/05/2021
Ngày 12/12/2020 Thường trực HĐND xã đã tổ chức hội nghị thường trực để chuẩn bị cho kỳ họp được diễn ra vào trung tuần tháng 1/2021
16/12/2020
about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ NAM THANH

Xã Nam Thanh là một xã trung tâm khu nam phía nam huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Phạm vi hành chính và tên xã đã nhiều lần thay đổi qua các giai đoạn lịch sử tên xã đã có những thay đổi từ xã Vân Tố trước kia, Từ năm 1954 đến nay là xã Nam Thanh gồm 2 làng (Thanh Châu và Châu Nhai) với tổng đất tự nhiên 372,5 ha, có 5 đơn vị thôn, với 2.301 hộ dân, 9.889 nhân khẩu (thời điểm 01/4/2020).